Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Oferta edukacyjna

Nauczyciele

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową, stale poszerzaną i różnorodną ofertą działań Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Liczymy, że zaproponowane przez nas działania znajdą się w Państwa planach edukacyjnych na nowy rok szkolny.
Zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań, odwiedzania nas… http://www.ciee-gda.pl/oferta-edukacyjna-1/nauczyciele/

Rzeka w CENTRUM uwagi
Drzewa i krzewy bliżej nas - terenówka
Przyroda jest w mieście
Drzewa i krzewy bliżej nas - warsztaty
Ślady i tropy zwierząt
Wodny ogród Dolnego Miasta
Ptaki - fenomen świata zwierząt
Migracje zwierząt na przykładzie ptaków
Zimowe dokarmianie ptaków