Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Pracownicy Centrum

Joanna Lepczak-Michalska
kierownik CIEE 
tel. 785 898 621

Jowita Kurach 
tel. 727 660 059
Kamila Kubic
tel. 58 301 80 99
 

Marcin Węsiora
e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl
tel. 58 301 80 99