Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Październik 2012

Zielone pytanie we wrześniu brzmiało następująco: „Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego realizuje projekt odtworzenia kolonii pewnego płetwonogiego ssaka na polskim wybrzeżu. Co roku wyleczone osobniki oraz potomstwo hodowlanego stada wypuszczane są do wód Bałtyku. O jaki gatunek chodzi?”

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu od kilku lat prowadzi ośrodek hodowli i rehabilitacji fok szarych (Halichoerus grypus). Ssak ten to najbardziej rodzimy z trzech gatunków fok, jakie żyją w Morzu Bałtyckim. Zabijane podczas polowań, ginące w sieciach lub na skutek zanieczyszczenia środowiska prawie zupełnie zniknęły z naszych plaż. Urodzone lub odratowane w Stacji osobniki wypuszczane są na wolność. Gdy zauważysz lub znajdziesz fokę, pamiętaj żeby powstrzymać się i innych przed zbliżeniem do miejsca odpoczynku, nie karmić jej, nie płoszyć i nie polewać wodą oraz chronić przed psami,. O obserwacji zawsze należy powiadomić helską Stację (601 88 99 40) lub Błękitny Patrol WWF (795 536 009).

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Ewelina Pantera z Gdańska, Ewa Talarka z Czartołomia, Karolina i Adam Narloch z Gdańska. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Proszę wymienić przynajmniej 3 gatunki zwierząt wykorzystujących echolokację”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 października 2012 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl