Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Luty 2013

Zielone pytanie w styczniu brzmiało następująco: „Na czym polega proces kompostowania i co powstaje w jego rezultacie? Czy mieszkając w mieście możemy „produkować” własny kompost?”
 
Kompostowanie jest naturalną metodą przetwarzania i zagospodarowania odpadów, polegającą na rozkładzie materii organicznej przez mikroorganizmy. Proces przebiega w kontrolowanych warunkach, w obecności tlenu oraz odpowiedniej temperaturze i wilgotności. W wyniku kompostowania powstaje kompost – bogate źródło materii organicznej, będące cennym materiałem do produkcji nawozu. Najlepszej jakości kompost charakteryzuje wysoka zawartość wchłanialnych i cennych dla roślin minerałów, takich jak wapń, azot, potas i fosfor.
 
Kompostowanie należy do najstarszych metod utylizacji odpadów – jego początki, oparte na zasadach naukowych, sięgają początku XX wieku, a rozwój techniczny w warunkach miejskich datuje się na lata trzydzieste. Na terenach zurbanizowanych, wykorzystanie kompostowania ma istotne znaczenie, gdyż zapobiega gniciu odpadów (a tym samym rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych), a także wpływa na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska.
 
Produkcja kompostu nie jest trudna i może podjąć się jej każdy z nas. W warunkach przydomowych do kompostowania wykorzystuje się zamykany pojemnik na dnie wyłożony warstwą gałązek oraz warstwą torfu, ziemi ogrodowej lub słomy. Do pojemnika wyrzuca się śmieci organiczne – odpadki kuchenne (np. skorupki jajek, kawałki chleba, resztki gotowanych ziemniaków, fusy po herbacie), zdrowe resztki roślinne, chwasty bez nasion itp. Kolejne warstwy materiału odpadowego co jakiś czas przekłada się słomą, ziemią ogrodową lub drobno rozkruszoną gliną. W celu zapewnienia prawidłowego procesu rozkładu, należy pamiętać o dostarczeniu stałego dostępu tlenu, a także odpowiedniej temperatury i wilgotności. Ponadto, tworzący się kompost, około raz na trzy miesiące powinien być przemieszany. Chcąc przyspieszyć rozkład materii organicznej można wykorzystać specjalne preparaty, które dostępne są w sklepach ogrodniczych.
 
Dziękujemy Państwu za otrzymane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Grażyna Musiał z Gdańska, Krystyna Chludzińska z Gdańska, Helena Liszek z Gdańska oraz Danuta Kobylarz – nagroda specjalna za poetycką interpretację. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
 
Oto następne pytanie: Czy wszystkie jawory to klony? Czy może wszystkie klony to jawory? Prosimy o krótkie uzasadnienie.
 
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 lutego 2013 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl