Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Listopad 2012

Zielone pytanie w październiku brzmiało następująco: „Proszę wymienić przynajmniej 3 gatunki zwierząt wykorzystujących echolokację”

Echolokacja – sposób na określenie położenia obiektów, wykrywanie i chwytanie zdobyczy oraz komunikację międzyosobniczą. Metoda ta polega na wytworzeniu krótkotrwałego dźwięku o wysokiej częstotliwości a następnie odbiorze fal odbitych od przeszkody. Na podstawie kierunku, czasu powrotu, natężenia powracającego dźwięku określany jest kierunek, odległość i wielkość obiektu. Echolokacji używają zwierzęta nocne lub zamieszkujące środowisko, w którym orientacja jest utrudniona ze względu na małą ilość światła. Zaliczamy do nich nietoperze, walenie, niektóre ryjówkowate, kretojeże i ptaki z rzędów jerzykowych i lelkowych. Ważnym aspektem jest dobór częstotliwości użytej do echolokacji - najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie używanie dźwięków, których nie zarejestrują potencjalne ofiary. Z badań wynika, że najwyższą rozdzielczość osiągają delfiny, które emitują dźwięki w zakresie do 280 kHz a najniższą ptaki ok. 4-7 kHz.

Dziękujemy Państwu za nadesłane odpowiedzi. Laureatami konkursu zostali: Michał Bleja z Helu, Joanna Neczyńska z Leszna, Monika Sobieska z Gdańska. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Oto następne pytanie:

„Proszę wymienić zasady jakich należy przestrzegać podczas leśnych wędrówek”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 15 listopada 2012 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk, e-mail: ciee@ciee-gda.pl