Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Konkurs fotograficzny „KRAJOBRAZ Z DROGĄ W TLE” czyli drogi leśne, polne i ścieżki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku − Trójmiejski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Krajobraz z drogą w tle”

Cel konkursu: fotograficzna dokumentacja urokliwych miejsc w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Uczestnicy konkursu: miłośnicy przyrody i fotografii, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Warunki konkursu: każdy uczestnik może przysłać na konkurs maksymalnie 5 zdjęć w formacie minimum 15 cm x 21 cm, każde z nich powinno być czytelnie opisane na odwrocie. Należy podać imię i nazwisko autora, wiek i adres. Nie przyjmujemy zdjęć w wersji elektronicznej.

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły średnie i osoby dorosłe.

Zdjęcia należy przesyłać w terminie do 2 grudnia 2016 roku na adres:

Trójmiejski Park Krajobrazowy
ul. Polanki 51
80-308 Gdańsk

Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2016 roku na stronie internetowej Parku, a laureaci zostaną zawiadomieni listownie bądź telefonicznie. 

Samborowo, fot. archiwum TPK