Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Zmiany, zmiany, zmiany...

Kwiaty

Potrzebowaliśmy czasu by oswoić się z myślą o odejściu na emeryturę naszej Pani Asi!
Stała się ona faktem w ostatnich dniach sierpnia. Tym oto sposobem nasz „Centrumowy” okręt wkroczył na nowe wody.

Joanna Michalska (zwana przez nas „Panią Asią”) była kierownikiem Centrum przez ponad 12 lat. Z wykształcenia artysta plastyk z dużym doświadczeniem w działaniach społecznych, edukacyjnych, samorządowych a także pozarządowych (Polski Klub Ekologiczny). Z ogromną wrażliwością ale także wyczuciem, klasą i spokojem kierowała naszym zespołem. Zawsze wiedziała kiedy pozwolić nam działać samodzielnie a kiedy wymagane jest wsparcie. Choć ostateczne decyzje były w Jej gestii wiedzieliśmy, że zawsze mamy wpływ na ich „kształt”. Mieliśmy głębokie przeświadczenie, że mamy szefa z niezachwianym kręgosłupem moralnym, ogromną kulturą osobistą, wiedzą i taktem. Fantastycznie uzupełnialiśmy się jako zespół, to w naszej różnorodności kryła się nasza siła. W czasach rządów korporacji, „wyścigu szczurów”,  poddawania w wątpliwość wszelkich wartości jesteśmy bardzo wdzięczni za tak fantastyczny start zawodowy! Pani Asia wywarła na nas bardzo duży wpływ. Wyposażyła nas w bardzo cenny „pakiet startowy” na dorosłe, zawodowe życie! W odpowiedzialność, solidność, wrażliwość i  uważność na detale. Dziękujemy. I tęsknimy za wspólną codziennością!