Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Wodny mikrokosmos – różnorodność fitoplanktonu wód przybrzeżnych i śródlądowych - szkolenie dla nauczycieli i edukatorów

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
oraz Zakład Biotechnologii Morskiej Instytut Oceanografii UG
serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:
„Wodny mikrokosmos
– różnorodność fitoplanktonu wód przybrzeżnych 
i śródlądowych”
które odbędzie się
8 czerwca 2017 roku o godz. 14.00

W toni wodnej żyją drobne organizmy fitoplanktonowe, które stanowią pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym całej sieci troficznej. W zależności od zbiornika wodnego i warunków środowiskowych (m.in. zasolenia, temperatury, dostępności do związków odżywczych) mogą występować różne gatunki mikroglonów i sinic. W trakcie części praktycznej, przy użyciu mikroskopu, każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję zobaczyć różnorodność glonów i sinic występujących w polskich wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Zostaną omówione również metody zbierania i konserwowania próbek środowiskowych fitoplanktonu do celów edukacyjnych.

Miejsce szkolenia:

Spotkanie o godz. 13.50 w Zakładzie Biotechnologii Morskiej Instytut Oceanografii UG,
al. Piłsudskiego 46; Gdynia

Adresaci:
Nauczyciele, głównie biologii, przyrody ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, edukatorzy. Limit miejsc – 12 osób.

Zagadnienia warsztatów:

  • różnorodność morfologiczna różnych gatunków fitoplanktonu
  • znaczenie występowania różnych grup fitoplanktonu, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych skutków masowych zakwitów potencjalnie toksycznych sinic
  • metody zbierania i konserwowania próbek środowiskowych fitoplanktonu do celów edukacyjnych.

Program szkolenia:

  • Powitanie uczestników (ok. 10 minut)
  • Część teoretyczna
  • Część praktyczna z wykorzystaniem mikroskopów

Czas trwania szkolenia ok. 3 godzin

Prowadzący szkolenie:  dr Justyna Kobos
Warsztaty realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Prosimy o zapisy na szkolenie (imię i nazwisko, szkoła, nr telefonu kontaktowego) drogą mailową na adres ciee@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99).

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia. Limit miejsc – 12 osób.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o pilny kontakt, w celu zaproszenia 
na szkolenie nauczycieli z listy rezerwowej. 

Izolacja, identyfikacja i hodowla sinic. fot. z archiwum Zakładu Biotechnologii Morskiej
Jezioro Karlikowskie fot. archiwum Zakładu Biotechnologii Morskiej IO UG
Zatoka Gdańska 2015, fot. archiwum Zakładu Biotechnologii Morskiej IO UG