Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Ważki - drapieżcy dwóch środowisk”

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję 
„Ważki - drapieżcy dwóch środowisk”
którą zaprezentuje
Grzegorz Jędro
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2017 roku (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

W Polsce stwierdzono dotychczas 74 gatunki ważek. To bezkręgowce bardzo wrażliwe na jakiekolwiek zmiany w środowisku z powodu złożonego cyklu życiowego. Ich występowanie jest często ograniczone do ściśle określonego siedliska. Dzięki swoim wymaganiom są znakomitymi bioindykatorami i mogą posłużyć jako gatunki osłonowe dla innych gatunków roślin i zwierząt występujących w naszej okolicy. Obecnie, na terenie naszego kraju najbardziej zagrożonymi gatunkami są ważki występujące na torfowiskach. To właśnie na nich rozmnaża się najmniejsza w Europie ważka - iglica mała. Innym siedliskiem ważnym do życia dla tej grupy bezkręgowców są rzeki. Ich czystość warunkuje występowanie cennych gatunków, takich jak np. trzepla zielona.

Spotkania czwartkowe realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy! 

Łunica czerwona, fot. G. Jędro
Iglica mała, fot. G. Jędro
Szablak czarny, fot. G. Jędro
Szablak przepasany, fot. G. Jędro
Trzepla zielona, fot. G. Jędro
Żagnica sina, fot. G. Jędro
Żagnica torfowcowa, fot. G. Jędro