Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Równowaga w Centrum uwagi! czyli aktywna edukacja przyrodnicza najmłodszych

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„Równowaga w Centrum uwagi!
czyli aktywna edukacja przyrodnicza najmłodszych”
które odbędzie się 21 listopada 2016 roku o godz. 14.00

Szkolenie, w formie warsztatów, będzie okazją do wymiany doświadczeń między prowadzącymi i uczestnikami. Część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym ćwiczeniom aktywizującym, uświadamiającym co to jest równowaga i jaką pełni rolę, szczególnie w przyrodzie.

Nauka poprzez zabawę jest niezbędnym elementem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzieci chłoną wiedzę jeśli ich działaniom towarzyszy entuzjazm. Zabawa wyzwala pozytywne emocje, co stwarza dogodne warunki do nauki. Proponowane gry i zabawy wypróbujemy na własnej skórze. Będziemy zatem bawić się jak nasi uczniowie, popracujemy nad kreatywnością, a nawet sami wymyślimy gry i zabawy, które przybliżą dzieci
do przyrody.

Miejsce szkolenia:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51

Adresaci:

Nauczyciele przedszkoli oraz klas I-III ze szkół podstawowych, edukatorzy pracujący z dziećmi.

Zajęcia obejmują:

  • gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia;
  • „burzę mózgów” i dyskusję.

Program szkolenia:

  • Powitanie uczestników – krótka informacja o CIEE, przykładowe ćwiczenia aktywizujące;
  • Ćwiczenia prowadzone przez uczestników szkolenia - prosimy by każdy uczestnik warsztatów przygotował i zrealizował podczas szkolenia jedno ćwiczenie aktywizujące związane z przyrodą;
  • Warsztaty praktyczne – praca w grupach, wymiana doświadczeń moderowana przez osoby prowadzące szkolenie;
  • Część ćwiczeń będzie realizowana w ogrodzie przy siedzibie Centrum, zatem prosimy o odpowiedni strój terenowy.

Prowadzący szkolenie: Katarzyna Rosińska (Leśne Przedszkole Wilczek, Fundacja Akcja Bałtycka), Kamila Kubic i Jowita Kurach (Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej).

Prosimy o zapisy na szkolenie (imię i nazwisko, szkoła, nr telefonu kontaktowego) drogą mailową na adres ciee@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99).

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału
w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o pilny kontakt, w celu umożliwienia zaproszenia na szkolenie nauczycieli z listy rezerwowej. Brak informacji o rezygnacji z udziału 
w warsztatach będzie skutkował poinformowaniem o zaistniałej sytuacji dyrekcji szkoły/przedszkola oraz wpisaniem nazwiska nauczyciela na „specjalną listę”.

Szkolenie finansowane jest ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zdjęcia autorstwa Leśne Przedszkole Wilczek i Wyprawy Małych Traperów-Trójmiasto.

Idziemy na łąkę
Oglądamy dżdżownicę
Bawimy się w kręgu
Stołówka wiewiórki
Wodne zabawy