Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Rezerwat Beka – skarby przyrodnicze delty rzeki Redy

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję 
„Rezerwat Beka – skarby przyrodnicze delty rzeki Redy”
którą zaprezentują
Bogumiła Błaszkowska, Florian Kowalczuk i Hanna Rachwald
z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2017 roku (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Rezerwat Beka leży u ujścia rzeki Redy do Zatoki Puckiej. Występuje tu bogata fauna ptaków łąk nadmorskich oraz rzadkie i zanikające w Polsce zbiorowiska roślinne: solniska nadmorskie, łąki trzęślicowe i torfowiska zasadowe ze stanowiskami zagrożonych wyginięciem roślin. Beka jest częścią sieci Natura 2000.

Zapraszamy na spotkanie, na którym zespół Pomorskiego Biura OTOP przedstawi wartości przyrodnicze tego terenu, czynniki im zagrażające oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, czyli powody dla których od końca lat 90. XX wieku wdraża tu program odtwarzania zagrożonych siedlisk przyrodniczych.

Serdecznie zapraszamy!

Widok na ujście Redy, fot. Dariusz Bógdał. Archiwum OTOP.
Reda, fot. Bogumiła Błaszkowska. Archiwum OTOP.
Kszyk, fot. Paweł Kołodziejski. Archiwum OTOP.