Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Owady i grzyby - spotkanie czwartkowe

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję
„Owady i grzyby”
którą zaprezentuje
Marcin Wilga
Spotkanie odbędzie się 15 września 2016 roku (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Podczas spotkania Marcin Wilga zaprezentuje bilateralne uwarunkowania pomiędzy wybranymi grzybami a owadami. Grzyby (grzybnia i owocniki) dla wielu gatunków owadów stanowią ich pokarm. W owocnikach grzybów wielkoowocnikowych możemy zauważyć larwy niektórych grzybożernych muchówek; są one potocznie i niesłusznie nazywane "robakami", a grzyby (dokładnie ich owocniki) zasiedlone przez owe czerwie noszą miano "robaczywych". Jest także odwrotnie, kiedy drapieżne grzyby polują na określone gatunki owadów. Tak czynią m.in. przedstawiciele rodzaju owadomorek (Entomopthora) polujący na muchówki oraz maczużnik (Cordyceps) "łowca" nocnych motyli - ciem. Przykładem kooperacji grzybów i owadów jest np. sromotnik smrodliwy, wydzielający zapach padliny, którego zarodniki roznoszą padlinożerne muchówki i chrząszcze - zjawisko entomochorii.

Serdecznie zapraszamy!

Biegacz skórzasty zaatakowany przez formę anamorficzną maczużnika Cordyceps bassiana (Beauveria bassiana). fot. M. Wilga
Maczużnik bojowy Cordyceps militaris - podkładki. fot. M. Wilga
fot. M. Wilga
Grzybożerne chrząszcze (większy to borzewka Diaperis boleti). fot. M. Wilga
Zrywka krystaliczna Pilobolus cristallinus (przenosi nicienia Dictyocaulus viviparus). fot. M. Wilga