Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Oferta edukacyjna na nowy rok szkolny!

Siedziba CIEE

Kompleksowa oferta działań CIEE na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową i różnorodną ofertą działań Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Liczymy, że nasze propozycje znajdą się w Państwa planach edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
Zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań, odwiedzania nas.

Konkursy
Udział w konkursach to nie tylko „walka o nagrody”, lecz przede wszystkim kształtowanie umiejętności poszerzania wiedzy, współpracy w grupie i dzielenia się obowiązkami. To także doskonalenie trudnej sztuki prezentacji wiedzy, osiągnięć i logicznego myślenia.

Bęc jabłkiem w głowę (XVII edycja) - interdyscyplinarny konkurs dla uczniów z Gdańska, Sopotu, Gdyni, Rumii oraz Gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański. Terminarz: wrzesień 2017 - marzec 2018

· Wrzesień 2017 – ogłoszenie konkursu

· 20 października 2017 r.- przesłanie karty zgłoszenia do CIEE

· 02 listopada 2017 – koniec lutego 2018 r. -  prezentacje półfinałowe w siedzibie CIEE lub w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

· Marzec 2018 - finał konkursu

Znani i nieznani ptasi sąsiedzi – XIV edycja konkursu plastycznego adresowanego
do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Terminarz: marzec – czerwiec.

Zielone pytanie - comiesięczny konkurs dla wszystkich zainteresowanych, dotyczący zagadnień przyrodniczych, środowiskowych... Autorzy poprawnych odpowiedzi (3 wylosowane osoby) otrzymują książki przyrodnicze i drobiazgi edukacyjno-promocyjne. Terminarz: 28/29 dzień miesiąca – publikacja nowego pytania.

Akcje i przedsięwzięcia
Najważniejszym plenerowym przedsięwzięciem edukacyjnym przygotowywanym przez CIEE jest piknik Bioróżnorodność – poznaj by zachować – w maju 2018 roku odbędzie się X edycja tej edukacyjnej akcji plenerowej, podczas której na blisko 50 stoiskach w atrakcyjny sposób, aktywnie można poszerzyć wiedzę o bioróżnorodności. Tematem przewodnim będzie przyroda rodzima.

Nauczyciele i edukatorzy mogą ponadto liczyć na:

  • Wspieranie merytoryczne i rzeczowe edukacyjnych inicjatyw prośrodowiskowych

Przekazywanie książek i drobiazgów na nagrody dla laureatów konkursów międzyszkolnych z biologią, przyrodą, środowiskiem w tle.

  • Warsztaty i gry terenowe

CIEE oferuje prowadzenie w swojej siedzibie (po telefonicznym/mailowym ustaleniu szczegółów) warsztatów stacjonarnych (dla grup do 15 osób) oraz gier terenowych
w oparciu o przygotowane scenariusze. Jesienne nowości:

  • Wodny ogród Dolnego Miasta – gra terenowa
  • Rzeka w CENTRUM uwagi – warsztaty stacjonarne realizowane od drugie połowy października

Wszystkie tematy są opublikowane na stronie w zakładce „Oferta edukacyjna” oraz „gry terenowe”.

  • Szkolenia

CIEE prowadzi szkolenia i warsztaty stacjonarne i terenowe dla nauczycieli oraz edukatorów przyrodniczych. Oferta pojawia się w aktualnościach na stronie internetowej.

W najbliższym roku szkolnym planuje się następujące szkolenia/warsztaty: Szkolenie z metod aktywizujących

  • Księgozbiór

Zachęcamy do korzystania z księgozbioru CIEE udostępnionego na naszej www. 

  • Spotkania czwartkowe

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 16.00 odbywają się spotkania dorosłych miłośników ekologii. Zapraszani specjaliści poruszą istotne i aktualne zagadnienia przyrodnicze i środowiskowe. 1,5-godzinne prelekcje odbywają się w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. To dobra okazja dla nauczycieli/edukatorów oraz wszystkich zainteresowanych do poszerzenie wiedzy i wzbogacenie warsztatu.

Działalność Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku funkcjonującego w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
.