Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

MIKROORGANIZMY MORSKIE - NAJMNIEJSI pomocnicy w rozwiązaniu WIELKICH problemów ludzkości

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję
„MIKROORGANIZMY MORSKIE
NAJMNIEJSI pomocnicy w rozwiązaniu
WIELKICH problemów ludzkości”
którą zaprezentuje
dr Anna Toruńska-Sitarz
z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii UG

Spotkanie odbędzie się 21 lipca 2016 roku (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Mikroorganizmy - choć z reguły niewidoczne gołym okiem -  stanowią bardzo liczną i różnorodną grupę wśród mieszkańców mórz. Oprócz znaczącego wpływu na ekosystemy morskie, mikroskopijnych rozmiarów bakterie (w tym sinice), archeony, grzyby, glony i pierwotniaki, mogą być wykorzystane przez człowieka. W trakcie wykładu chciałabym opowiedzieć jak mikroorganizmy morskie mogą pomóc w walce z globalnymi problemami związanymi  z: zapotrzebowaniem na nowe leki, alternatywne źródła energii, głodem, zanieczyszczeniem środowiska, wykorzystaniem surowców naturalnych.

Serdecznie zapraszamy!

Izolacja, identyfikacja i hodowla mikroorganizmów. fot. z archiwum Zakładu Biotechnologii Morskiej
Spektrometria. fot. z archiwum Zakładu Biotechnologii Morskiej
Zakwit Nodularia spumigena w Morzu Bałtyckim. fot. z archiwum Zakładu Biotechnologii Morskiej
Izolacja, identyfikacja i hodowla sinic. fot. z archiwum Zakładu Biotechnologii Morskiej