Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Limitowana pula warsztatów "Rzeka w Centrum uwagi".

Badania bioróżnorodności rzeki.
Logotyp Rok Wisły

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na limitowaną edycją warsztatów „Rzeka w Centrum uwagi”! Planujemy przeprowadzić do końca roku 30 warsztatów adresowanych głównie do uczniów szkół podstawowych (4-8) i gimnazjalnych. Temat rzek jest bardzo szeroki zatem planujemy dawkę wiedzy wzbogacić o ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem makiet, instalacji oraz filmów. Warsztaty trwające około 60 minut będą realizowane tylko w siedzibie CIEE. Zapraszamy do zapisywania grup telefonicznie (58 301 80 99) i mailowo (k.kubic@pomorskieparki.pl). Jak zwykle bywa – kto pierwszy ten lepszy  
W ramach warsztatów znajdą się następujące zagadnienia:
- wzbogacenie pojęć związanych z tematem rzeki: meandrowanie, ujście, dopływ, łachy itp.
- bioróżnorodność związana z rzeką: omówienie wybranych gatunków ptaków, drzew, ryb
- rzeka naturalna i rzeka uregulowana
- tereny zalewowe i problemy powodzi
A do tego praktyczne ćwiczenia z:
- wykorzystaniem makiety rzeki i terenów zalewowych
- tablicy „Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły”
- mini instalacji pokazujących meandrującą rzekę