Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Krajobraz a ideologia

 Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję 
„Krajobraz a ideologia”
którą zaprezentuje
dr inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska
Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 roku (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Podczas spotkania dr inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska spróbuje wykazać, że krajobraz i ogrody nie są obojętne ideologicznie, choć na ogół  tak je traktujemy.

Tymczasem ideowa podbudowa sztuki ogrodowej istniała zawsze. W pewnych okresach odgrywała nawet dominującą rolę, znacznie ważniejszą od zagadnień natury formalnej czy technicznej. Tak było w XVII wieku, kiedy absolutni monarchowie próbowali przy pomocy swoich ogrodów wziąć w posiadanie przyrodę, i w XVIII wieku, kiedy ogrodnictwo swobodne rozwijało się pod wpływem brytyjskiej myśli liberalnej a także w okresie rewolucji francuskiej 1789 roku. Od końca XVIII wieku w Niemczech przyroda  była  przedmiotem szczególnej celebracji, co na przełomie XIX i XX wieku umożliwiło wprowadzenie do teorii sztuki ogrodowej oraz projektowania ogrodów i krajobrazu elementów nacjonalizmu oraz teorii rasowej.

Serdecznie zapraszamy! Spotkanie nawiązuje do Dnia Krajobrazu obchodzonego 20 października.