Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

„Drzewa i krzewy wokół nas” - szkolenie w Malborku

 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz Szkoła Podstawowa
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku
serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:
„Drzewa i krzewy wokół nas”
które odbędzie się 15 listopada 2016 roku o godz. 14.00

Idąc czy to leśnym duktem, polną  drogą, czy brzegiem rzeki, zbierając owoce w sadzie, przemierzając ulice - spotykamy drzewa. Niskie i wysokie, o potężnych lub smukłych pniach, tworzące lasy, aleje
i rosnące samotnie, wszystkie są do siebie podobne…a jednak tak różne.
To wspaniałe dobro przyrody – jej różnorodność – cieszy nie tylko nasze oczy. Pomaga przede wszystkim istnieć w stabilnej harmonii wszystkim zwierzętom, roślinom i nam – ludziom. W harmonii nie znaczy jednak niezmiennie: pory roku, upływające życie, opadające liście i kwitnące na powrót kwiaty zaznaczają obecność ciągłych zmian.
Bez fachowego sprzętu, a nawet bez szerokiej wiedzy każdy z nas może poznać i odróżniać najbardziej popularne drzewa. Uważny wzrok, węch i dotyk są doskonałymi narzędziami, a wiedza, którą postaramy się przybliżyć, pomogą w odkrywaniu tajemnic drzew.

Miejsce szkolenia:

Spotkanie o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF
w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 32, 82-200 Malbork

Adresaci:

Nauczyciele, głównie przyrody i biologii, edukatorzy ze szkół podstawowych (klas 4-6), gimnazjalnych z Malborka i okolic.

Zajęcia obejmują:

  • prezentację – interaktywny wykład z wykorzystaniem programu multimedialnego
  • „burzę mózgów” i dyskusję;
  • gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia z materiałem biologicznym;

Zagadnienia warsztatów:

  • charakterystyka gatunków drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce;
  • wykorzystanie cech takich jak: kształt i wygląd liści/igieł, wygląd kory, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc do oznaczania gatunku;
  • korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – estetyczne, kulturowe, gospodarcze;

Program szkolenia (ok. 3 godziny):

  • Powitanie uczestników – krótka informacja o CIEE.
  • Warsztaty rozpoznawania drzew i krzewów -  praktyczny blok warsztatowy z ćwiczeniami poszerzający umiejętność oznaczania rodzimych gatunków drzew za pomocą liści, pokroju drzewa, pędów i pąków wierzchołkowych czy kory (z wykorzystaniem materiału biologicznego, rysunków i fotografii).
  • Wymiana doświadczeń – prosimy o przygotowanie jednego ćwiczenia aktywizującego związanego z drzewami.

Prowadzący szkolenie: Kamila Kubic i Jowita Kurach (Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o zapisy na szkolenie (imię i nazwisko, szkoła, nr telefonu kontaktowego) drogą mailową na adres ciee@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99).

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału
w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o pilny kontakt, w celu zaproszenia
na szkolenie nauczycieli z listy rezerwowej. Brak informacji o rezygnacji z udziału w warsztatach będzie skutkował poinformowaniem o zaistniałej sytuacji dyrekcji szkoły/przedszkola oraz wpisaniem nazwiska nauczyciela na „specjalną listę”.