Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Dojrzały Smak Przygody 2016 - podsumowanie

 „Dojrzały Smak Przygody” w 2016 r. jest już wspomnieniem… uwiecznionym obiektywem. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznych warsztatów.

Projekt „Dojrzały smak przygody” to autorski pomysł pracowników CIEE, który powstał ponad 10 lat temu na kanwie przemyśleń o adresatach działań edukacyjnych, którzy mają czas i wpływ na kształtowanie postaw w rodzinie a swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielą. Na przestrzeni 11 lat stał się jednym z ulubionych rocznych działań a obserwując grupę uczestników, która wiernie towarzyszy nam w kolejnych edycjach widać, że to odwzajemniona sympatia. To budujące, że jest tak wiele osób gotowych twórczo i dynamicznie spędzać wolny czas, poświęcić się realizacji pasji i poszerzaniu wiedzy o  dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym regionu.

Cotygodniowe wyprawy piesze, o zróżnicowanym poziomie trudności, prowadziły 19 trasami mniej i bardziej odległymi od Trójmiasta. Wspólne spotkania i wędrówki były znakomitą okazją do poszerzania wiedzy o gatunkach, siedliskach i przenikaniu się przyrody ze światem kreowanym przez człowieka, rozwijania talentów uczestników a także do pracy na łonie natury.

Podczas wypraw odwiedziliśmy wiele urokliwych miejsc - do niektórych dotarliśmy po raz pierwszy a niektóre odkrywaliśmy na nowo z innym przewodnikiem. Tegoroczną innowacją były zajęcia praktyczne - uznaliśmy, że warto zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę i wspólnie wykonać coś „konkretnego” na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Podczas warsztatu „Ogród przyjazny” uzbrojeni w wiedzę, sprzęt i chęci do pracy, wspólnie odkrywaliśmy radość działań w ogrodzie. Kolejny raz mieliśmy szansę wykazać się podczas zajęć „Skarby wydmowe Wyspy Przyrodników”. Po zapoznaniu się  z typowymi gatunkami psammofilnymi i ich przystosowaniami do życia na piasku morskim zajęliśmy się pielęgnacją „Laboratorium Wydmowego”, polegającą na usuwaniu obcych substratów i gatunków.

Podczas wypraw pieszych poruszaliśmy m.in. następujące tematy: równowaga w przyrodzie, zrównoważona gospodarka leśna, różnorodność biologiczna, chronione siedliska przyrodnicze, polodowcowe formy terenowe, czynna ochrona przyrody, konflikty w ochronie przyrody, wpływ antropopresji na walory przyrodnicze, cenne zadrzewienia parkowe, zagrożenia dla środowiska przyrodniczego TPK, różnorodność terenów zieleni urządzonej oraz nieużytków i siedlisk ruderalnych, sieć Natura 2000 i krajowe formy ochrony przyrody.

Uczestnicy spacerów uwieczniali na fotografiach najpiękniejsze miejsca, dzięki czemu powstała niezwykła galeria zdjęć. W całym sezonie z warsztatów skorzystało ok. 625 osób.

Opracowując harmonogram warsztatów zaprosiliśmy do współpracy Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Stację Biologiczną Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Bałtycką Agencję Artystyczną BART. Cykl warsztatów został zrealizowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas! Dziękujemy również Partnerom mając nadzieję na kolejny rok dobrej współpracy. Zachęcamy do przesyłania pomysłów na przyszłoroczne trasy. Rok 2017 ogłoszono Rokiem Wisły, zatem rzeczne opowieści będą wplatane w nasze wspólne wędrówki.

fot. D. Kobylarz
fot. D. Kobylarz
fot. D. Kobylarz
fot. D. Kobylarz
fot. T. Szczęsny
fot. T. Szczęsny
fot. T. Szczęsny