Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

ARMAAG „ Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych”

Fundacja ARMAAG  zrealizowała wykonanie 6 spotów promujących pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji w ramach zadania pt:„ Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych”   finansowanego ze srodków WFOŚiGW w Gdańsku Spoty można obejrzeć m.in. na serwisie YouTube.

 

Łącznie 6 spotów https://youtu.be/g8f0uWgshRM

 

Spoty są również dostępne pojedynczo na serwisie YouTube :

Spot nr 1 Co to jest niska emisjahttps://youtu.be/wodZtolqqp0
Spot nr 2  Wymień piec!    https://youtu.be/7aI2AJMKajM
Spot nr 3  Zmień praktyki w ogródku!  https://youtu.be/edX_d_jDDxg
Spot nr 4 Zamień samochód na tramwaj, autobus  lub rower!   https://youtu.be/9xBU4X7baaw
Spot nr  5  Kompleksowa termodernizacja budynku  https://youtu.be/Nw0Y5kWtBOk
Spot nr  6  Oszczędzaj energię!  https://youtu.be/l-CO3K3HFJM

Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos[podarki Wodnej w Gdańsku.