Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Akcja Karmnik

Pierwsze w tym roku obrączkowanie ptaków odwiedzających karmnik przy siedzibie TPK / CIEE zakończyło się owocnym połowem ponad 60 ptaków z dwóch gatunków. Zaobrączkowane zostały bogatki i modraszki. Podczas zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z metodami badań ptaków, a także dowiedzieć się jak właściwie dokarmiać ptaki. Dzieci i dorośli mieli możliwość zobaczenia z bliska rodzimych gatunków sikor.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne nasze akcje!!
Serdecznie dziękujemy Pani Annie Mischke i Panu Dariuszowi Tarnawskiemu za podzielenie się zdjęciami z akcji.

Autor: Anna Mischke
Autor: Anna Mischke
Autor: Anna Mischke
Autor: Anna Mischke
Autor: Dariusz Tarnawski